Tôm 1 nắng -Tôm sấy dẻo 2 gia vị muối ớt, tiêu chanh

Tôm sấy dẻo 2 gia vị muối ớt,tiêu chanh

$50.00/ 2 lbs