Ốc hương biển thiên nhiên hấp chín

Ốc hương biển thiên nhiên hấp chín
Ốc hương biển thiên nhiên hấp chínỐc hương biển thiên nhiên hấp chín

$60.00/ 1 kg (60-70 con ốc) tặng kèm mắn gừng