Nước chấm seafood, thịt gà

Nước chấm seafood, thịt gà

$10.00/ 8oz