Mực một nắng

thumbnail-mucmotnang
IMG_4555IMG_4557IMG_4565IMG_5182IMG_5183{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":1,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"entry_point":"create_flow_fte","total_editor_time":63,"brushes_used":0,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"413F3225-13F5-433B-B055-DBBD0073BF9A_1509191462539","total_effects_time":0,"sources":[],"layers_used":0,"width":2250,"height":2609,"subsource":"done_button"}IMG_5189IMG_5190IMG_5196IMG_5197chế biến mực 1 nắng ngon

$30.00/lbs

Mực một nắng của Henry Seafood được sản xuất tại Houston, TX. Mực ống tươi size king được chúng tôi thu mua trực tiếp tại các bến tàu đánh bắt ở các vùng biển ở California, Lousiana và Texas, USA. Sau đó được sơ chế và tẩm ướp với công thức gia truyền lâu năm. Và phơi trực tiếp dứơi nắng mặt trời trong 1 ngày.