Mực một nắng

$30.00/lbs

Mực một nắng của Henry Seafood được sản xuất tại Houston, TX. Mực ống tươi size king được chúng tôi thu mua trực tiếp tại các bến tàu đánh bắt ở các vùng biển ở California, Lousiana và Texas, USA. Sau đó được sơ chế và tẩm ướp với công thức gia truyền lâu năm. Và phơi trực tiếp dứơi nắng mặt trời trong 1 ngày.