Mắm ba khía cà mau trộn sẵn (tỏi ,ớt , tắc, đường)

Mắm ba khía cà mau trộn sẵn (tỏi ,ớt ,tắc,đường)
Mắm ba khía cà mau trộn sẵn (tỏi ,ớt ,tắc,đường)Mắm ba khía cà mau trộn sẵn (tỏi ,ớt ,tắc,đường)

$33.00/ 1 hộp (1 kg)