Khô cá tra lăng phồng campuchia

Khô cá tra lăn phồng
Khô cá tra lăn phồngKhô cá tra lăn phồngKhô cá tra lăn phồngKhô cá tra lăn phồng

$45.00/ 1 kg