Khô cá dứa ướp tỏi ớt

Khô cá dứa ướp tỏi ớt
Khô cá dứa ướp tỏi ớtKhô cá dứa ướp tỏi ớt

$45.00/ 1 kg