Khô cá dứa mặn

Khô cá dứa cà mau
Khô cá dứa cà mauKhô cá dứa cà mau

$40.00/1 kg