Khô bò miếng sả ớt

Khô bò sợi sả ớt
Khô bò sợi sả ớt

$35.00/1 pound