Gà đi bộ nướng muối ớt

Gà đi bộ ủ muối
Gà đi bộ ủ muối

$70.00/ 2 con