Chả giò tôm thit

Chả giò tôm cua
Chả giò tôm cuaChả giò tôm cuaChả giò tôm cua

$70.00/ 54 cái