Cá lóc dẻo muối ớt 2 nắng

Cá lóc dẻo 2 nắng
Cá lóc dẻo 2 nắng

$50.00/ 1 kg