Gà dai tươi trứng non làm sạch (bộ lòng để riêng)

Ga dai tươi trứng non
Ga dai tươi trứng nonGa dai tươi trứng non

$50.00/ 2 con