Gà bó xôi (kèm nước chấm gà)

Gà bó xôi (kèm nước chấm gà)
Gà bó xôi (kèm nước chấm gà)

$45.00/ 1 con